Regulamin


Użytkownik serwisu paczkidopolski.co.uk, który za jego pośrednictwem zamawia usługę kurierską w DPD Polska, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu DPD Polska sp. z o.o. z następującymi zastrzeżeniami:

1. Zlecającym usługę dla spółki DPD Polska jest firma DMA Partners LTD, operator serwisu www.paczkidopolski.co.uk,
2. Nadawcą jest nadający przesyłkę użytkownik serwisu paczkidopolski.co.uk lub osoba upoważniona przez użytkownika serwisu paczkidopolski.co.uk do nadania przesyłki
3. Odbiorcą jest podmiot, któremu ma zostać doręczona przesyłka

-----------------------------------------------------

Treść Regulaminu DPD Polska sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej przewoźnika.

Aby zapoznać się z treścią kliknij na Link