Wysyłka paczek do Polski i Anglii po Brexicie

Choć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wprowadziło nieco dodatkowych formalności do wysyłki, to jednak można nadal bez większych problemów wysyłać przesyłki - zarówno te prywatne jak i handlowe. Przedstawiamy formalne oraz praktyczne skutki Brexitu.

Co się zmieniło po Brexicie?

 • Przesyłki podlegają odprawom celnym, mogą w niektórych przypadkach wystąpić dopłaty celne
 • Z dopłat są zwolnione przesyłki prywatne wartości do 37 GBP / 200 PLN, wysyłane jako prezenty dla rodziny lub znajomych
 • Wymagane są dodatkowe informacje na temat zawarości paczki.

Ile kosztuje wysyłka, czy musze przygotować jakieś dokumenty?

Ceny wysyłki są zbliżone, czasem nawet niższe od cen przed Brexitem, zaczynają się już od £18 / 100zł za paczkę.
Nadawca nie musi przygotowywać dokumentacji celnej samodzielnie. Podczas zamawiania wysyłki prosimy o podanie zawartości paczki, dzięki tej liście przygotujemy dla Państwa dokumentację celną.

Czy są dodatkowe opłaty za wysyłkę?

To zależy od wartości oraz charakteru przesyłki.
 • Przesyłki prywatne - (np. prezenty dla rodziny lub znajomych) wartości do 37 GBP / 200 zł są wolne od opłat. Za przesyłki wyższej wartości odbiorca może zapłacić podatek VAT oraz (niską) opłatę importową. Za paczki powyżej 130 GBP / 700 zł w niektórych przypadkach może być doliczone cło.
 • Przesyłki handlowe - prosimy sprawdzić zakładkę "Dla Firm"
 • Przy wysyłce kilku paczek do jednego odbiorcy brana jest pod uwagę suma wartości wszystkich wysłanych paczek

Czy mogę wysyłać towary na sprzedaż?

Tak, jest to możliwe.
Wysyłki handlowe z Wielkiej Brytanii do Polski oferuje serwis PARCELFORCE.
Wysyłki z Polski do Wielkiej Brytanii serwis GLS BUSINESS.
Więcej informacji znajdziesz na zakładce Dla Firm

Czego nie można przesyłać?

Czy mogę przewozić żywność?
Słodycze, kawa herbata - nadal przechodzą odprawy celne oraz są dostarczane do odbiorców, mimo formalnego zakazu przewozu żywności. Śledzimy uważnie sytuację, jeżeli coś się w tej sprawie zmieni, natychmiast Państwa poinformujemy. Z powodu wyłączenia z transportu, towary te nie podlegają ubezpieczeniu.
Żywność pochodzenia odzwierzęcego - jest wyłączona z transportu (przetwory mięsne, nabiał). Tych towarów nie można przewozić.

Lista głównych towarów wyłączonych z transportu:
 • Towary objęte akcyzą (np. alkohol, papierosy, olejki do e-papierosów)
 • Materiały niebezpieczne, łatwopalne, fajerwerki, broń, amunicja, towary wojskowe
 • Narkotyki  i  substancje  psychotropowe
 • Gotówkę, papiery wartościowe oraz przedmioty wartościowe (np. wyroby jubilerskie, dzieła sztuki)
 • Towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki

  Pełna lista towarów wyłączonych jest w regulaminach przewoźników


Jak w praktyce wygląda wysyłka po Brexicie?

Praktycznie dla nadawców prywatnych jedyną zauważalną zmianą jest to, że teraz pytamy jaki rodzaj towarów zawiera przesyłka oraz o ich szacunkową wartość. Jeżeli to nie są towary na sprzedaż, oraz ich wartość nie przekracza 37 GBP / 200 PLN, to nie występują  dodatkowe koszty.
PORADA: Wysyłając rzeczy używane należy podać ich realną wartość – nie sklepową cenę zakupu. Przykładowo kurtka kupiona rok temu za 500 zł, może być teraz warta 30 zł czy nawet 10 zł. Jeżeli cena nie będzie drastycznie zaniżona (np. laptop za 5 zł), to wystarczy deklaracja nadawcy.Wysyłka z WielkiejBrytanii do Polski

DPD International (usługa chwilowo wstrzymana)

Przewoźnik wprowadza zmiany aby dostosować serwis do zmian prawa celnego EU. Przewidywany czas uruchomienia to wrzesień 2021.

UPS

Przesyłki odbiera oraz dostarcza firma UPS, która dokonuje również odprawy celnej
 • Serwis dla nadawców prywatnych, wysyłających prezenty dla rodziny lub znajomych
 • maksymalma wartość przesyłki 37 GBP (200 zł)
 • paczki wartości poniżej 37 GBP (200 zł) - odbiorca nie ponosi żadnych dopłat

UWAGA - Przy wysyłce kilku paczek do jednego odbiorcy brana jest pod uwagę suma wartości wszystkich wysłanych paczek.
Nadanie Paczki - W dniu poprzedzającym odbiór paczki, przesyłamy  email z etykietą, którą należy wydrukować, następnie nakleić na paczkę. Serwis nie wymaga drukowania dokumentów celnych.


Parcelforce

Przesyłki w Polsce dostarcza Poczta Polska, która dokonuje odprawy celnej (przesyłek do wartości 1000 EUR).

 • Przesyłki prywatne wartości poniżej  37 GBP (200 zł) - przesyłki nie podlegają opłatom, paczka jest dostarczana bezpośrednio do odbiorcy, 
 • Przesyłki o wartości 37-130 GBP (200-700zł) - Takie przesyłki zostaną zostaną automatycznie odprawione przez Pocztę Polską. Adresat przesyłki płaci podatek VAT oraz opłatę importową 8,50 zł
 • Przesyłki o wartości 130 - 850 GBP (700-4500zł) - Wymagają udzielenia Poczcie pełnomocnictwa, adresat otrzyma listownie powiadomienie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii. Poczta dokona odprawy celnej po otrzymaniu pełnomocnictwa. Adresat przesyłki podatek VAT, opłatę importową 8,50 zł oraz ewentualnie cło (jeżeli przesyłka zawiera towary spoza UK)
 • Przesyłki o wartości powyżej 850 GBP (4500 zł) lub zawierające towary akcyzowe - Takie przesyłki nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską. Adresat powinien wskazać Agencję Celną, która dokona odprawy przesyłki.
 • Nadanie Paczki - W dniu poprzedzającym odbiór paczki, przesyłamy do nadawcy email z etykietą (listem przewozowym), oraz dokumenty celne, które należy wydrukować. Etykietę należy nakleić na paczkę, dokumenty celne należy umieścić w przezroczystej koszulce foliowej, którą następnie należy dokleić do paczki.
 • Nadawcy firmowi - prosimy się upewnić, czy dokumenty poświadczające odprawę celną dokonaną przez Pocztę Polską będą wystarczające do celów księgowych. Informacje można uzyskać pod numerem infolinii Poczty Polskiej (+48) 43 842 06 00.  Alternatywą do odprawy przez Pocztę Polską jest wskazanie niezależnej Agencji Celnej, która może dokonać odprawy.

Więcej informacji na temat odprawy importowej przesyłek znajduje się na stronach Poczty Polskiej:
https://www.poczta-polska.pl/informacje-dotyczace-procesu-i-kosztow-obslugi-zgloszen-celno-podatkowych-od-1-lipca-br/
https://www.poczta-polska.pl/pakiet-vat-dla-e-commerce/

Wysyłka z Polski do Wielkiej Brytanii


DHL

Przesyłki na terenie Wielkiej Brytanii dostarcza firm a Parcelforce, która dokonuje odprawy celnej
 • Serwis dla nadawców prywatnych, wysyłających prezenty dla rodziny lub znajomych
 • paczki wartości poniżej 37 GBP (200 zł) - odbiorca nie ponosi żadnych dopłat
 • paczki wartości 37 - 130 GBP (200 - 700 zł) - Odbiorca płaci VAT oraz niska opłatę importową

UWAGA - Przy wysyłce kilku paczek do jednego odbiorcy brana jest pod uwagę suma wartości wszystkich wysłanych paczek.

Nadanie Paczki - W dniu poprzedzającym odbiór paczki, przesyłamy do nadawcy email z etykietą (listem przewozowym), oraz dokumenty celne, które należy wydrukować. Etykietę należy nakleić na paczkę, dokumenty celne należy umieścić w przezroczystej koszulce foliowej, którą następnie należy dokleić do paczki.

GLS Biznes

Podstawowe informacje

 • Usługa dla firm, wymagane numery EORI Nadawcy (exportera) oraz EORI Odbiorcy (importera).
 • Przesyłki podlegają indywidualnej odprawie celnej.
 • Nadawca (exporter) otrzymuje potwierdzenie exportu towaru poza UE (komunikat IE599), potrzebne do wystawienia faktury ze stawką VAT 0%.
 • Zamawiający usługę płaci za transport oraz indywidualną odprawę celną, Odbiorca płaci UK VAT oraz cło (jeżeli towar pochodzi spoza UE), odprawę importową.
 • Stały niski koszt odprawy celnej niezależnie od ilości paczek w zamówieniu.
 • Wymagane jest upoważnienie dla agencji celnej dokonującej odprawy.
 • Maksymalna wartość towarów wysyłanych jednorazowo to 6000 EUR.
 • Paczki są dostarczane na zasadach DAP.

Przepisy celno-skarbowe


Publikowane powyżej informacje nie stanowią wykładni przepisów celnych. Zostały uzyskane od Przewoźników oraz ustalone na podstawie faktycznej wysyłki paczek. Ustalanie zakresu oraz wysokości należności celnych dokonują agencje celne przewoźników. Serwis Paczkidopolski.co.uk nie pośredniczy przy naliczaniu kosztów celnych oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.


Więcej informacji poświęconych regulacjom celnym po Brexicie można znaleźć na stronach .:
https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/
https://www.podatki.gov.pl/clo/zwolnienia-celne/
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad
https://www.gov.uk/government/publications/trade-with-the-uk-from-january-2021-prepare-your-eu-business/handel-z-wielka-brytania-od-1-stycznia-2021-roku-informacje-dla-firm-z-unii-europejskiej
https://www.gov.uk/import-goods-into-uk
https://www.poczta-polska.pl/informacje-dotyczace-procesu-i-kosztow-obslugi-zgloszen-celno-podatkowych-od-1-lipca-br/
https://www.poczta-polska.pl/pakiet-vat-dla-e-commerce/

-----------------------------------------------------------

1 DAP (Delivery at Place) - jedna z Międzynarodowych Reguł Handlu (tzw. Incoterms) które dzielą odpowiedzialność i koszty transportu międzynarodowego między sprzedawcę i nabywcę. Zasada DAP oznacza, że sprzedawca ponosi koszty transportu oraz odprawy celnej exportowej, nabywca zaś płaci za odprawę importową oraz podatki (VAT, cło) 

2 Paczki prywatne – przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne. Dotyczy wysyłki towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym. Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie: mają charakter okazjonalny; zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;  są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat. Przy określaniu wartości przesyłki brana jest pod uwagę suma wartości wszystkich wysłanych paczek.

Odprawa celna - polega na kontroli dokumentów, przewożonych towarów oraz – jeżeli są należne – naliczeniu opłat

Dokumentacja celna - dokumenty zawierające m.in. dane nadawcy, odbiorcy, określające przewożony towar, jego koszt wraz z  kodem celnym, cel wysyłki. Przygotujemy dla każdego nadawcy kompletną listę dokumentów - na podstawie formularza zamówienia.Pozostańmy w kontakcie

Masz pytania? Nie znalazłeś interesującej oferty? Napisz do nas!

Osoba indywidualna   Firma
Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości od Paczkidopolski.co.uk

Wyślij