Regulamin


Użytkownik serwisu paczkidopolski.co.uk, który za jego pośrednictwem zamawia usługę kurierską w DHL, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu DHL z następującymi zastrzeżeniami:

1. Zlecającym usługę dla spółki DHL jest firma DMA Partners LTD, operator serwisu www.paczkidopolski.co.uk,
2. Nadawcą jest nadający przesyłkę użytkownik serwisu paczkidopolski.co.uk lub osoba upoważniona przez użytkownika serwisu paczkidopolski.co.uk do nadania przesyłki
3. Odbiorcą jest podmiot, któremu ma zostać doręczona przesyłka

-----------------------------------------------------

Treść Regulaminu DHL dostępna jest na pod linkiemhttps://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf