Zlokalizuj Paczkę

Zasady pakowania paczek


 • Paczka musi być zapakowana w karton, zamknięta i zabezpieczona skutecznym środkiem, takim jak szeroka taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • Nie wolno łączyć kilku przesyłek w jedną, np. sklejać ze sobą dwóch kartonów w jedną paczkę!
 • Karton powinien być dobrany do wielkości paczki, wytrzymały oraz powinien uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia śladów. Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia paczki z powodu jej złego zabezpieczenia!;
 • Przedmioty delikatne, łatwo ulegające zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!;
 • Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie mozna pozostawiać pustych przestrzeni - jeśli takie będą to należy je wypełnić np. styropianem, gąbką, gazetami etc.;
 • Paczki nalezy opisać - dokadny adres odbiorcy wraz z telefonem - należy umieścić na największej powierzchni kartonu (paczki)
 • Jeżeli wysyłamy walizkę, torbę lub plecak, to umieszczamy je tak, aby wszystko razem z uchwytami i wystającymi częściami znajdowało się w kartonie.
  Uwaga!
  W przypadku opakowania innego niż kartonowe, firma kurierska może odmówić wykonania usługi, naliczyć dodatkową opłatę lub odstąpić od ubezpieczenia takiej przesyłki.
 • Kurier może wymagać otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości przed przyjęciem do transportu.
 • Serwisy wymagające samodzielnego wydrukowania etykiet (np. DPD International) - w przypadku braku wydrukowanej/naklejonej na paczkę etykiety (listu przewozowego) - zostanie naliczona dopłata za pusty podjazd kuriera w wysokości 10GBP.
  WAŻNE - w przypadku braku etykiety paczki nie wolno wydawać kurierowi!
  Jeżeli paczka mimo to zostanie wydana kurierowi, to koszty zlecenia nie zostaną zwrócone, dodatkowo będzie naliczona dopłata:
  - zwrotu do nadawcy - 10 GBP
  - przesłania do odbiorcy w Polsce - zgodnie z cennikiem

Pamiętaj że Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
Opakowania kartonowe można kupić u niezależnych dostawców np.:http://www.shurgard.co.uk/moving-boxes Można też zapytać o zbędne kartony w supermarketach spożywczych lub budowlanych. Wszystkie paczki, które nie spełniają warunków firm kurierskich, mogą zostać odrzucone, a Państwo poniesiecie dodatkowe koszty.

Towary zabronione


PAMIĘTAJ! - masz wątpliwości czy możesz wysłać dany towar - zadzwoń do nas lub napisz!

Niestosowanie się do zasad powoduje utratę ubezpieczenia Twojej przesyłki lub dodatkowe koszty.

W związku charakterem i rodzajem serwisu zabronione jest wysyłanie następujących towarów/produktów:

 •   Przedmiotów szklanych (np. słoików, butelek, porcelany, doniczek, itp)
 •   Sprzętu RTV i AGD, komputerów, kolumn, głośników, telefonów komórkowych, HiFi, dużgo AGD (pralki, lodówki, zmywarki etc.);
 •   Wszelkiego rodzaju płynów (chemia gospodarcza - środki czystości, oleje, perfumy itp.);
 •   Artykułów spożywczych m.in. mięsa, wędlin, mleka, towarów łatwo psujących się;
 •   Napoji alkoholowych, tytoniu, papierosów, zwierząt, baterii, akumulatorów, aerozoli, lekarstw;
 •   Przedmiotów latwo ulegających zniszczeniu, tlukących się itp.;
 •   Przed wyslaniem przesylki nalezy dodatkowo sprawdzic listę zabronionych przedmiotow w regulaminie wybranego przewoznika.


Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeśli:

 •   przesyłka zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 •   przesyłka zawiera papierosy, alkohol, narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 •   przesyłka zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
 •   przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 •   przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 •   przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemozliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy uzyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 •   przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 •   przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 •   przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;


Informacje Przewoźników na temat towarów zabronionych/wykluczonych z ubezpieczenia:


Parcelforce - Lista towarów zabronionych, Towary wykluczone z ubezpieczenia, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin Parcelforce

DPD UK - Lista towarów zabronionych, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin DPD UK
DPD PL - Lista towarów zabronionych, Uwaga! -sprawdź również pełen regulamin PDP PL 
GLS - Lista towarów zabronionych: patrz Regulamin GLS, punkt V. "RZECZY WYŁĄCZONE Z USŁUG"


Przekroczenie wagi lub wymiarów paczki


Jeżeli waga lub wymiary paczki przekroczą deklarowane wartości, zostanie naliczona opłata za rzeczywiste wymiary/wagę oraz dodatkowa dopłata, w wysokości £36 (DPD Classic), £18 (GLS) lub £50 (Parcelforce). Przesyłka może zostać zatrzymana do czasu uregulowania wszelkich należności. Serwis może dochodzić należnych dopłat do 30 dni od daty dostarczenia przesyłki.


Brak odbioru paczki z winy klienta


Jeżeli kurier nie odbierze paczki z winy klienta (np. nie zastanie nikogo w domu lub paczka nie będzie gotowa do wydania) - zostanie doliczona dopłata za pusty podjazd w wysokości 5 GBP (GLS) lub 10 GBP (DPD International), zaś zlecenie nie będzie już realizowane. Należy ten fakt zgłosić poprzez Panel Klienta - zwrócimy opłatę pomniejszoną o koszt pustego podjazdu. Jeżeli chcą Państwo żeby mimo to kurier podjechał w innym terminie - prosimy złożyć nowe zlecenie.


Dostawa do odbiorcy


Sprawdź stan przesyłki przy kurierze, PRZED pokwitowaniem odbioru!

Jezeli paczka dotarła do Państwa uszkodzona:

 • dostawa do Polski - KURIER musi sprawdzić stan przesyłki oraz sporządzić protokół szkody, następnie należy samodzielnie zrobić zdjęcia zniszczonej paczki/towaru, oraz sposobu pakowania. Jest to nezbędne do złożenia reklamacji (więcej)
 • dostawa do UK - ODBIORCA musi dopisać w skanerze kuriera, obok swojego podpisu zwrot „PARCEL DAMAGED
Czynności te stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacji.

Pamiętaj!


Każda paczka jest prześwietlana i nawet jeśli kurier przyjmie przesyłkę, a następnie podczas prześwietlenia okaze się, że paczka zawiera niedozwolone produkty, zostanie ona odrzucona, a nadawca poniesie dodatkowe koszty.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA PAPIEROSÓW I ALKOHOLU
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny