Przesyłki handlowe z Polski do Wielkiej Brytanii

Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem usługi GLS Business. Wysyłamy przesyłki wartości powyżej 150 EUR. Paczki do Wielkiej Brytanii dostarcza firma GLS, na Wyspach paczki dostarcza firma Parcelforce. Odprawa celna exportowa w Polsce przeprowadzana jest w niezależnej agencji celnej, odprawy importowej na Wyspach dokonuje Parcelforce. Dokumenty eksportowe do wysyłki załączane są elektronicznie, nie ma potrzeby załączać wersji drukowanej (za wyjątkiem załączanego przy pierwszej wysyłce upoważnienia dla agencji celnej). Etykietę (list przewozowy) przywiezie ze sobą kurier.


Aby wysłać przesyłkę handlową należy:

 • wycenić przesyłkę, wybrać ofertę GLS Business
 • wypełnić formularz zamówienia wpisując dane z faktury
 • załączyć do zamówienia skan faktury


Adresat przesyłki zostannie obciążony następującymi opłatami: podatkiem VAT, opłatami celnymi (jeżeli są należne), opłatą za dokonanie odprawy celnej w wysokości 12 GBP. Opłaty pobiera Parcelforce.

-----------------------------------------------

Do wysyłki potrzebujemy:

 • Fakturę exportowę VAT za wysyłany towar,
 • Numery EORI exportera oraz importera (jeżeli jest firmą)
 • Upoważnienie dla Agencji Celnej (jednorazowo, przy pierwszej wysyłce)

Faktura powinna zawierać:

 • Pełne dane exportera oraz importera - nazwę firmy, adres, telefon, e-mail, numery VAT/ NIP, numery EORI, datę, numer faktury,
 • Pełne dane odbiorcy - jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres importera  
 • Specyfikacja towarów - ilość, kod taryfy celnej, waga (netto, brutto), cena wraz z podaniem waluty
 • Deklarację pochodzenia towaru - Jeżeli towar pochodzi z Polski (lub krajów UE), aby nie było naliczonego cła, na fakturze powinna być informacja na temat preferencyjnego pochodzenia towaru treści:
  „The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin.”
 • Warunki wysyłki - Przewoźnicy realizują wysyłkę na warunkach DAP (Delivered at Place). Faktura powinna zawierać zapis: Warunki wysyłki/Incoterms: DAP (nazwa miejscowości do której jest wysyłana paczka), czyli przykładowo dla paczki wysyłanej do Plymouth zapis powinien brzmieć: Warunki wysyłki / Incoterms: DAP PLYMOUTH
 • Preferowany język angielski

Upoważnienie dla Agencji Celnej

Upoważnienie należy wypełnić dla każdego Exportera jednorazowo, przy pierwszej wysyłce. Czytelny skan upoważnienia należy załączyć do zamówienia natomiast orginał DOŁĄCZYĆ DO PIERWSZEJ WYSYŁKI na zewnątrz paczki w doklejonej koszulce lub kopercie. Przy następnych wysyłkach od danego Nadawcy nie trzeba załączać upoważnienia  - posługujemy się poprzednio wystawionym dokumentem.Przesyłki handlowe z Wielkiej Brytanii do Polski


Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem usługi Parcelforce. Wysyłamy przesyłki B2B oraz B2C wartości powyżej 150 EUR. Paczki dostarcza do Polski firma Parcelforce natomiast w Polsce paczki dostarcza Poczta Polska. Odprawę celna exportową na Wyspach dokonuje Parcelforce, odprawę importową w Polsce paczek wartości do 1000 EUR dokonuje Poczta Polska, do odprawy paczek wartości powyżej 1000 EUR należy wskazać uprawnioną agencję celną (importer może skorzystać z rekomendowanej przez nas agencji celnej).  
W dniu poprzedzającym odbiór przesyłki przesyłamy do nadawcy:

 • etykietę adresową do naklejenia na paczkę
 • dokumenty celne, które należy wydrukować, podpisać i umieścić w przezroczystej koszulce naklejonej na paczkę.


Aby wysłać przesyłkę handlową należy:

 • wycenić przesyłkę, wybrać ofertę Parcelforce
 • w formularzu zaznaczyć że nadawcą przesyłki jest firma
 • podać dane exportera, importera, numer EORI exportera
 • wypełnić formularz zamówienia wpisując dane z faktury


-----------------------------------------------
Odprawa celna importowa oraz dostawa w Polsce

Przesyłki o wartości od 150 do 1000 EUR
Wymagają udzielenia Poczcie pełnomocnictwa, Importer otrzyma listownie powiadomienie o konieczności jego udzielenia w urzędzie pocztowym lub jego filii. Poczta dokona odprawy celnej po otrzymaniu pełnomocnictwa. Adresat przesyłki zostannie obciążony następującymi opłatami: podatkiem VAT, opłatami celnymi (jeżeli są należne), opłatą pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego w wysokości 8,50 zł. Opłaty pobiera Poczta Polska.


Przesyłki o wartości powyżej 1000 EUR
Takie przesyłki nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską. Adresat powinien wskazać Agencję Celną, która dokona odprawy przesyłki (importer może skorzystać z rekomendowanej przez nas agencji celnej). Adresat przesyłki zostannie obciążony następującymi opłatami: podatkiem VAT, opłatami celnymi (jeżeli są należne), opłatą za dokonanie odprawy celnej.Pozostańmy w kontakcie

Masz pytania? Nie znalazłeś interesującej oferty? Napisz do nas!

Osoba indywidualna   Firma
Zgadzam się na otrzymywanie wiadomości od Paczkidopolski.co.uk

Wyślij